1. Přihláška do tanečních kurzů (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů (dlouhotrvající onemocnění) nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to, prosím, co možná nejdříve vědět.
 2. Vaše účast v kurzu je dána kapacitou kurzu. Po navršení této kapacity, již nebudou přijati žádní zájemci o kurz, a to z důvodu komfortu a kvality kurzu.
 3. Před zahájením kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s bližšími informacemi o kurzu.
 4. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem – cca 15 minut předem.
 5. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.
 6. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je vyžadováno společenské oblečení.
 7. Změna termínu, času a místa konání kurzů a lekcí je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.
 8. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem je dovoleno pouze se souhlasem Tanečního mistra.
 9. Uhrazením částky kurzovného se Vaše účast na kurzu stává závaznou a kurzovné nebude vráceno (vyjma ustanovení bodu 10.).
 10. Storno podmínky: Je možné odhlášení se z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením a to pouze ze závažných zdravotních důvodů.
 11. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.
 12. Po celou dobu kurzu platí přísný zákaz požívaní alkoholických nápojů i návykových a omamných látek.
 13. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si pořadatel vyhrazuje právo účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného vyloučit.